Miljö

Vi arbetar hårt för att få in ett bra miljötänk i vår produktion och i de produkter vi säljer. Läs mer om vårt miljöpolicy här.

Miljöpolicy

Våra produkter ska tillverkas med hänsyn både till miljön och till hälsan och säkerheten hos alla de människor som vi samspelar med, från leverantörer till våra egna medarbetare och kunder. 

Miljölagstiftning
Vi ska följa aktuell miljölagstiftning och hålla oss uppdaterade om förändringar som berör oss. 

Miljömedvetenhet hos personal och leverantörer
Våra medarbetare och leverantörer ska få information om miljöpåverkan och miljökrav. Vi ska jobba för att personalen ska vara delaktig i och ta ansvar för miljöarbetet så att det blir en naturlig del av det dagliga arbetet. 

Miljökrav på leverantörer
Vi ska sträva efter att minska miljöpåverkan vid tillverkningen av våra profilkläder och övriga produkter genom att följa upp att våra leverantörer förbättrar sin verksamhet i enlighet med våra miljökrav.

Miljöaspekten ska vara en del av underlaget vid val av förpackningar

Våra miljökrav på inköp av produkter och tjänster ska ständigt förbättras. 

Transporter
Viska sträva efter att minska miljöbelastningen från transporter och ta hänsyn till miljön vid val av transportbolag .

 

Vi ska stadigt utöka vårt sortiment av ekologiskt hållbara produkter